Svennebrev og mesterbrev

  I Norge kan man velge to retninger når man utdanner seg. På videregående skole kan man enten ta praktisk rettet utdanning eller mer akademis rettet utdanning. Dette betyr ikke at de faktisk kun fokuserer på akademiske ting, men er heller en tilnærming til basisferdigheter for videre skolegang på universitet…

Read More

Utdannelse i utlandet

  Studenter studerer i Norge og de studerer i utlandet. I Norge studerer det norske og ikke norske studenter også. Som norsk student er det viktig å få erfaring. Man trenger erfaring fra arbeidslivet, men man trenger også erfaring fra studielivet. Det er store forskjeller på utdannelsen i Norge, USA…

Read More

Bomuligheter for studenter

  Studenter er i utlandet og studenter er i Norge. Som ny student i en ny by i Norge er bo en av de viktigste forutsetningene for trivsel. Man trenger tak over hodet og man trenger det raskt. Er man ny student i en ny by kan man kontakte studentsamskipnaden…

Read More