Hvorfor er utdannelse viktig?

Nå er du kanskje i ferd med å skaffe deg en utdannelse selv, eller er du en av dem som ikke skjønner hva du skal med den? Utdannelse har siden romernes tid vært viktig for å lære seg alt fra andre språk og vitenskap, men lenge før det lærte vi hverandre ting gjennom læring.

Utdannelse er fortsatt viktig, selv om folk som Elon Musk forteller unge at de kan finne alt på nett. Gratis. Og til en viss grad har han rett. Teknologien i dag er så velutviklet at selv unge kan ha tjent millioner uten at foreldre vet det. For det er opplæringen som skjer på de nettbaserte gaming-sidene som gjør at de lærer seg alt de trenger.

Men er ikke skole og utdannelse en viktigere institusjon i samfunnet enn som så? Kan vi si opp lærerne, og la ungdommen klare brasene? Det spørsmålet har flere svar. Men dersom vi lar utdannelse og opplæring forsvinne, så mister vi noe som gjør oss til et samfunn. For noe handler faktisk om å låne penger, eller det som kalles å holde hjulene i gang.

La oss se litt nærmere på hva det kan medføre.

Samfunnsstrukturen i fare

De som ikke tar utdannelse har ikke forstått poenget med samfunnet. Det fungerer på en måte solidarisk uten at man trenger å være hundre prosent solidarisk. For se bare på hvor mange mennesker utdannelse engasjerer. Foruten alle studentene, enten de som er det akkurat nå, eller de som strever for å bli det, så har vi assistenter, lærere, lektorer, rektorer, administrative ansvarlige, kantineansatte, rengjøringspersonell, vaktmestere, koordinatorer, rådgivere, psykologer og sosionomer. Rekken stopper ikke der, for både bussjåfører, innlosjerings-mannskap, festivalarrangører og servitører er avhengige av studenter som tar utdannelse.

Utdannelse gir kunnskap

Kunnskap er noe som erverves og bringes videre. Se på håndverker-kunsten. Hundrevis, kanskje tusenvis av år med kunnskap er i ferd med å dø ut, på grunn av at man mente at alle kunne jobbe i tertiærnæringen. Utdannelse gir ikke bare kunnskap om hvordan ting fungerer, det er med på å skape ny vitenskap og teknologi. For utdannelse handler ofte om å spisse funksjonene i samfunnet som trengs for å holde det i gang. Akkurat nå handler det for eksempel om at vi trenger ny teknologi som kan redde miljøet. Vi har ikke svaret ennå, men gud skal vite at studenter verden over forsker på det akkurat nå.

Hvordan kan utdannelse brukes

Om du ikke visste det, eller bare hadde en aning om det, så er utdannelse så viktig fordi det fikser regnskapet. Det store regnskapet som faktisk sier at vi kan ikke ha alle voksen over 18 år i arbeid. Vi er faktisk avhengige av at de låner penger og skaffer seg forpliktelser i framtiden. Forpliktelser av økonomisk grad er med på å holde hjulene i gang. Derfor skal du ikke kvie deg for å ta opp studielån eller til og med et kredittkort. Men bruk det vel, fordi penger du låner skal betales tilbake med renter. Men de gir deg så mange muligheter som bare du kan få akkurat nå. Derfor er utdannelse så viktig.

magcast