Fordelen med utdanning

I denne artikkelen skal vi se på hvorfor utdanning er så viktig for mennesker, og hvordan det kan være en veldig fornuftig investering. Det første vi skal gjøre er å se på hva vi egentlig gjør når vi utdanner oss.

Hva betyr det å utdanne seg?

Det finnes mange arbeidsoppgaver som krever mer enn enkle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Det kan hende at du har et eller annet talent og at du kanskje er veldig flink til å gjøre det du driver med til daglig. Dersom du har en slik ferdighet så kan du faktisk fakturere som privatperson ved å følge denne lenken. På denne måten kan du gjøre om dette til en inntekt.

Dersom du derimot ikke har en medfødt gave så kommer du til å trenge en utdanning. Det vil rett og slett si at vi ser på en strukturert oppsamling av all den teoretiske og praktiske kunnskapen som mennesker har samlet opp så langt. Selv om vi mennesker er smarte så har vi en enda bedre evne; nemlig å dele kunnskap med hverandre gjennom generasjoner. Dette vil altså si at vi kan bruke veldig lang tid på å finne ut ett tema ved å la veldig mange forskjellige mennesker jobbe på samme problemet.

Investeringen

Det koster ofte en del penger å skaffe seg en utdanning, men det kan være en stor fordel senere i livet. Det finnes mange statistiske målinger som viser at dersom man skaffer seg en utdanning så kommer man til å tjene mye mer senere i livet. Dette er selvfølgelig kun gjennomsnittet, og noen av de rikeste mennene i verden har ikke engang tatt en utdanning.

Dette betyr selvfølgelig ikke at vi kan bare ignorere utdanning, men vi bør vite nøyaktig hva det kan tilby oss slik at vi kan vurdere om vi trenger det eller ikke. Det utdanning kan tilby er kunnskap og praktiske evner slik at du kan utføre en jobb, men det kan også tilby deg noe annet som er veldig viktig.

Det du både kjøper og jobber deg mot med en utdanning er nemlig en kvittering, et bevis eller et vitnemål, som viser at du faktisk har lært deg det arbeidssøker er på jakt etter. På denne måten så kan du øke sjansene ved å få den jobben som du søker på, fordi dette gir en slags garanti til arbeidsgiver om at du faktisk kan det du påstår at du kan.

Dette kommer til å korte ned tiden arbeidsgiver bruker på å velge ut en kandidat til jobben, og derfor er det veldig liten sannsynlighet for at du kommer til å få deg en god jobb uten å ha noe som helst utdanning i bakgrunnen. Det eneste som kan veie opp for en mangel på utdanning er innovasjon som selv går mot, eller arbeidserfaring.

magcast