Antibiotikaens historie

Lite visste den skotske legen Alexander Fleming hvor viktig det skulle bli for verdens helse da han i 1928 ved en tilfeldighet oppdaget penicillin. Men oppdagelsen representerer i følge Store Norske Leksikon trolig det største enkelte fremskritt i medisinen på 1900-tallet. Etter at antibiotika ble tilgjengelig sank dødeligheten ved infeksjonssykdommer dramatisk. Særlig tuberkulose har blitt bekjempet ved hjelp av antibiotika, ved at det første antibiotikum med kraftig virkning på bakterier var steptomycin som ble funnet i soppen med navnet Streptomyces griseus. Streptomycin hemmer veksten av både kolibakterier og tuberkelbasillen, og ble tatt i bruk klinisk 1950 årene.

For mye antibiotikabruk har skapt resistens

Fordi antibiotika viste seg å være svært effektivt, ble denne måten å bekjempe bakterier på veldig populær. Oppdagelsen har bidratt til å bedre folkehelse og øke levealderen ved at antibiotika stanser formeringen av bakterier eller rett og slett dreper dem. Deretter ordner kroppens naturlige forsvarsmekanismer opp i resten. Utfordringen ved for mye bruk er at bakteriene etterhvert kan bli resistente, slik at medisinen ikke lenger virker. Derfor utvikles stadig ny antibiotika. Når du går på apoteket kan du også oppleve å bli tilbudet et rimeligere alternativ. Slike prisforskjeller på reseptbelagte legemidler har å gjøre med at du blir tilbudt et likeverdig legemiddel. Det inneholder det samme virkestoffet selv om det kan ha et annet merkenavn og utseende enn den medisinen legen har skrevet ut til deg.

Oppsøk lege når du lurer på noe

Fordi du skal være forsiktig med å bruke antibiotika er det viktig å spørre legen om råd. Dersom det ikke er en bakterieinfeksjon du har, skal du heller ikke bruke antibiotika. Samtidig vet vi alle at fastlegen kan ha det travelt slik at det er vanskelig å komme til for enkle konsultasjoner. Heldigvis har det kommet tjenester som gir deg muligheten til å få raskere konsultasjoner, og i det siste har leger begynt å ta i bruk ny teknologi. Her kan du møte legen på nettet hvis du lurer på noe og siden du kan kommunisere via mobil kan du enkelt treffe en lege via video, når og hvor det passer deg. Det kan være ganske greit når man ligger på sofaen og føler seg syk.

magcast