Miljøvennlig transport

De siste tiårene har omfanget av transport økt kraftig. Transportmidler som tradisjonelt sett har vært oppfattet som et gode for en befolkning, forurenser mer og mer, men nå ser man at tanken med nasjonale planer for miljøvennlig transport er nyttige, da flere og flere private husholdninger får intensiver gjennom avgiftsreduksjon for å kjøre elektriske biler, samt at det legges opp til et bedre kollektivtransport i de store byene, med flere avganger og sømløst billettsystem som gjør at man kan spare en del ved å reise med både buss og tog.

Oppgradering betyr omstrukturering

vedlikehold på jernbanen betyr buss for tog mange steder. Dette kan være næring til irritasjon for veldig mange jobbpendlere, som gjerne bosetter seg utenfor de store byene og pendler med lokal- eller regiontog. Tog er jo den mest effektive måten å reise på. For å tilfredsstille den stadig økende pendlermassen, må også togskinnene oppgraderes for økt togtrafikk. For mange pendlere blir det fort et midlertidig problem med å kunne pendle like raskt som man gjør med tog. Omstruktureringen gjør at mange da velger å benytte seg av bilen på vei til jobb igjen, noe som da er fordyrende, da avgiftspolitikken gjerne legges opp til at de som kjører lite miljøvennlig da må betale mer. Men følger man med på Nasjonal Transportplan ser vi bedringen i horisonten.

Folk ønsker en behagelig tur

Når vedlikehold av jernbanen tas etappevis, unngår man gjerne at det blir trafikkork på en bestemt plass hele tiden. Det er noe som folk helt sikkert setter pris på, da alternativene gjerne da blir å sitte i trafikk-rush på morgenen og ettermiddagen i flere timer. Man kan kanskje få følelsen av at det like gjerne hadde vært raskere å ta på reebok sko og etterlate bilen og heller gå de få kilometerne hjemover etter endt arbeidsdag. For selv om det å ha en bil gjerne føles mer selvstendig, så er ikke det nødvendigvis det mest behagelige. Det kan tenkes at folk foretrekker å reise kollektivt da det gjerne gir en mer behagelig tur enn å sitte i køen og la seg irritere.

magcast