Hva ekstra penger kan gjøre

Skole og utdanning tar mye av tiden vår. Småskolen og middelskole dekker viktige sosiale lærdommer, lesing, håndtering av tall og annen viktig kunnskap. Det er aldri lett å vite helt hva en vil bli som voksen. Noen satser på lidenskaper, mens andre vet mindre. Selv med universitetsutdanning og andre høyere utdanninger er det ikke alltid lett å vite hva en vil. Med et ekstra lån er det ofte nødvendig å ta ekstra utdannelse etter flere år i arbeidslivet.

Jobber og inntekter i fremtiden

Det gjøres stadige statistiske målinger av arbeidsmarkedet av NAV, World Economic Futures, Statistisk Sentralbyrå, Karrierehuset og andre involverte enheter. Alt for å informere og veilede så godt de kan for fremtidens behov og arbeidsmarkedet. Med lån uten sikkerhet er fullt mulig å etterutdanne og omskolere seg. Med full jobb, familie og andre obligasjoner er det ikke lett å ha nok penger til det vanlige livet, samt omskolering og studier på toppen av det hele. Et lån uten sikkerhet er en god løsning når styrking i arbeidslivet er nødvendig.

Lån som sikrer en jobb

Med fagopplæring eller akademisk utdannelse er mange roller fylt for jobber. For fremtiden vises det til statistikker som sier at høyere utdanning i yrker innen helse, industri, bygg og anlegg og håndverk vil kreve ytterligere posisjoner og krev ekstra tilgang av personell. Med krav om høyere utdanning vil ekstra lån ha enda større betydning for videre utdannelse. Mer utdannelse krever alltid at finansielle løsninger sjekkes ut. Med allerede ansvar, og etablerte forhold kan ikke husholdningen alltid klare nye utgifter på toppen av hva som allerede eksisterer.

Muligheter med ekstra lån

Skal du benytte deg av et lån uten sikkerhet, er det viktig å bruke litt tid på detaljer. Slik unngår du negative overraskelser. Se hvilket beløp du trenger til din planer. Er det nok med kun et etterutdanningskurs? Trengs flere år på skolebenken? Kan ekstra lånet håndtere huslån, bil, mat og andre utgifter mens mor er på skolebenken? Er dette det beste av alle banklånene? Hva kan håndteres med mindre inntekt? Det er mye å sette seg inn med et lån. Samles flere lån i ett blir månedskostnadene bedre for deg. Gå gjennom budsjettet ditt og vær realistisk med utgifter og inntekter. De små detaljene er viktig.

Tech, penger og investering i kunnskap

Ikke alle ønsker å følge statistikker for hvilke markeder som trenger mest. Selv om mange ting kan vises med statistikker vil det alltid være behov for høyere utdanning. Høy utdanning gavner både personen og samfunnet. Mange jobber vet vi ikke hva vil være engang. Uansett er det mulig gjennom et ekstra lån og investere pengene i egen utdanning. Styrke deg selv i markedet er noe du aldri taper på. Ekstra kroner som styrker deg i jobben og gjør deg bedre rustet. Behovene for flere bare øker i helseyrker, innen IKT og ingeniører, programvare og applikasjonsutviklere, og tech-yrker. Disse har allerede mangler og for få som prioriterer dem, sammen med helse og omsorg. 

magcast