Eksamener på universiteter og høyskoler

 

Når man går på universitet eller høyskole er eksamineringsformen viktig. Studentene må måles og testes i fag de har. Testing foregår gjennom muntlige og skriftlige eksamener, samt oppgaver. Det kan være hjemmeoppgaver eller masteroppgaver. En hjemmeoppgave eller hjemmeeksamen er en eksamen studenten kan bruke alle hjelpemidler for å løse innen en viss tid. Masteroppgaver er oppgaver man får et helt semester på å skrive. Disse er ofte 30-70 sider lange og skal vise at studentene har redskapene til å dykke grundig inn i stoff.

Forskjellige fagfelt lager eksamener på forskjellige måter samtidig som forskjellige universiteter strukturer eksamen på forskjellige måter. Et eksempel er jusseksamener i Norge. UiT har en eksamen på slutten av året for alle fagene studentene har godt igjennom det året. Eksamenen er skriftlig og dekker hele året. Man har deretter en muntlig eksamen som dekker alt for det året. UIB har eksamen etter hvert eneste fag. De underviser intensivt i noen uker, deretter eksamen. Så er det neste fag, som undervises intensivt i noen uker, for så en eksamen. Slik går det. UiO har eksamen i hvert fag på slutten av semesteret. Fagene undervises ofte gjennom semesteret. På denne måten blir det forskjell på hvor man studerer og det vil også ha en viss betydning for studentene hva de ønsker og hva de mestrer, hvor de bør gå.

Studenter jukser av og til på eksamener. Er man under press og føler seg dårlig forberedt kan det være fristene å søke hjelp hos naboen. Dette blir slått veldig hardt ned på.

Muntlige eksamener er en samtale mellom sensor og studenten hvor man tester studentenes evne til å uttrykke seg med ord om forskjellige temaer. I juss er formuleringsevnen viktig.

Hjemmeeksamen fokuserer på hvordan studentene klarer å uttrykke seg under tidspress med alle hjelpemidler tilgjengelig. Dette er en eksamensform som mange liker. Man kan ihvertfall sitte hjemme eller på biblioteket med roen. Mat kan man også innta når man selv ønsker det og hvor man selv ønsker det.

Masteroppgavene er en stor arbeidsinnsats mange gjør ferdig mot slutten av semesteret etter å ha satt seg inn i stoffet over lang tid. Det viktigste er å lese samt skrive gjennom hele forberedelsesperioden. Det er ikke et lett arbeid, men krever alt man har av konsetrasjon.

magcast