Utdannelse i utlandet

 

Studenter studerer i Norge og de studerer i utlandet. I Norge studerer det norske og ikke norske studenter også. Som norsk student er det viktig å få erfaring. Man trenger erfaring fra arbeidslivet, men man trenger også erfaring fra studielivet. Det er store forskjeller på utdannelsen i Norge, USA og for eksempel Russland. Tar man seg tid til å studere et år eller noe slikt i utlandet vil man få store fordeler. En fordel er språk. Det er få som kan godt engelsk eller godt russisk. Noen år i utlandet hjelper da veldig.

En annen fordel er lære nye ting. Studenter i utlandet lærer om ting fra en annen vinkel. Noen lærer om aspekter av sine egne samfunn eller politikk man ikke lærer i Norge. Studerer man juss i Norge lærer man ikke om engelsk juss eller hvordan man tilnærmer seg globale eller internasjonale juridiske spørsmål.

Er man noe tid i utlandet vil man også få venner. Venner kan være viktig for en senere jobb, men kan også bli viktige støttespillere livet ut. Derfor er det viktig å komme seg ut i verden og bruke litt tid. Student i utlandet er kjempefint.

magcast